Menu

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9.00-17.00

Wtorek 9.00-17.00

Środa 9.00-17.00

Czwartek 9.00-17.00

Piątek 8.00- 16.00

Sobota 9.00-14.00 według harmonogramu

Katalog książek

Kod QR

Historia biblioteki

Historia Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została utworzona 1 marca 2002 r. na mocy Uchwały nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako instytucja kultury - samodzielna jednostka organizacyjna.Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Zgodnie z zapisami statutowymi, PBP określona jest jako główna biblioteka publiczna powiatu łowickiego, która zapewnia obsługę biblioteczną jego mieszkańców służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, upowszechnieniu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotek w powiecie.

W pierwszych miesiącach istnienia placówka mieściła się w świetlicy internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiR w Łowiczu przy ulicy Blich 10. Z dniem 1 września 2002 r. biblioteka przeniosła się do aktualnej siedziby, zajmując pierwsze piętro południowego skrzydła gmachu łowickiego muzeum (z wejściem od ul. 3 Maja), zyskując tym samym atrakcyjną lokalizację w centrum miasta. Był to czas organizowania od podstaw instytucji, adaptacji pomieszczeń, tworzenia warsztatu pracy i gromadzenia księgozbioru. Dzięki dotacji w ramach projektu „Modernizacja i komputeryzacja biblioteki" placówka została wyposażona w sprzęt komputerowy, program biblioteczny SOWA oraz regały i meble. Uroczyste otwarcie biblioteki odbyło się 13 listopada 2002 r. w asyście władz samorządowych oraz przedstawicieli bibliotek, szkół i innych instytucji.

Ważne źródło w procesie gromadzenia zbiorów, zwłaszcza w początkowym okresie istnienia placówki, oprócz dotacji organizatora, stanowiły ministerialne dotacje celowe i środki zewnętrzne oraz dary książkowe od instytucji i osób prywatnych. W 2004 r. ks. prałat Stefan Wysocki przekazał PBP znaczną część swego księgozbioru naukowego (ok. 6 tys. wol. wraz z regałami), co dla nowopowstałej placówki było niezwykle cennym darem. Gruntowny remont w latach 2011-2012 znacząco wpłynął na poprawę funkcjonalności i estetyki pomieszczeń biblioteki.

Na mocy Uchwały Nr XVI/376/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, patronem instytucji został ks. prałat Stefan Wysocki - rodowity łowiczanin, kapłan, żołnierz „Szarych Szeregów”, działacz podziemia niepodległościowego, uczestnik akcji odbicia więźniów z więzienia UB i NKWD w Łowiczu w 1945 r.,harcmistrz, niestrudzony społecznik i darczyńca.

Uroczystość nadania imienia zbiegła się z obchodami jubileuszu 20-lecia biblioteki.

PBP jest placówką w pełni skomputeryzowaną, działającą od 2002 r. w oparciu o system biblioteczny SOWA. Z dniem 1 grudnia 2022 r. wdrożono bezpłatny, działający w chmurze, system Alma w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Kierunek Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek). Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy selektywnie, mając na względzie głównie potrzeby i oczekiwania czytelników, misję i wizję instytucji.

Placówka udostępnia zbiory książkowe, czasopisma oraz audiobooki.

Od kilku lat PBP umożliwia czytelnikom również dostęp do zasobów cyfrowych:

  • Legimi – nieograniczony dostęp do e-booków i audiobooków,
  • Academica - cyfrowa wypożyczalnia książek i czasopism naukowych,
  • Czytaki - wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istotny element działalności biblioteki stanowi szeroka działalnośćkulturalno-edukacyjna związana z popularyzacją wiedzy, książki i czytelnictwa. Na stałe w kalendarzu imprez bibliotecznych zagościły takie działania, jak: Narodowe Czytanie, powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, projekt „Z książką na walizkach”, cykl „Ludzie z pasją” czy „Spotkania z historią”. W maju corocznie placówka organizuje Powiatowy Dzień Bibliotekarza.

Od stycznia 2015 r. przy bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki (DKK).

PBP aktywnie działając na rzecz mieszkańców, stara się dotrzeć ze swoją ofertą do każdej z grup wiekowych. Organizuje spotkania z autorami książek, teatrzyki, lekcje biblioteczne i tematyczne, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dorośli mogą skorzystać z bogatej oferty spotkań autorskich, wykładów i prelekcji specjalistów z różnych dziedzin. Dla seniorów podejmuje się inicjatywy wspierające ich w zakresie nowych technologii i przeciwdziałaniu tzw. wykluczeniu informacyjnemu i społecznemu (np. porady i kursy komputerowe „START w cyfrowy świat”, spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumentów). Ponadto Biblioteka organizuje konkursy, quizy i gry internetowe, gry terenowe na smartfony, wystawy, koncerty muzyczne, wieczory poetyckie i promocje książek. Wiele inicjatyw edukacyjnych przygotowuje się w ramach ogólnopolskich akcji np.: Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Mała Książka – Wielki Człowiek, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Bookcrossing, Tydzień Zakazanych Książek czy Cała Polska Czytania Dzieciom.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu

Dane teleadresowe

Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 834-17-14-101
  • REGON: 750769895
  • Logo Starostwa Powiatowego
  • Logo Biblioteki Narodowej
  • Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  • Logo Instytutu Książki
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu