Menu

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9.00-17.00

Wtorek 9.00-17.00

Środa 9.00-17.00

Czwartek 9.00-17.00

Piątek 8.00- 16.00

Sobota 9.00-14.00 według harmonogramu

Katalog książek

Kod QR

Patron biblioteki

Ks. prał. Stefan Wysocki - patron Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Stefan Wysocki – rodowity łowiczanin, duchowny katolicki, harcerz, działacz łowickiej konspiracji, społecznik i darczyńca, skromny bohater do końca wierny swoim ideałom, nieprzerwanie, pomimo oddalenia, związany z Łowiczem.

Urodził się 5 marca 1928 r. w Łowiczu. Już jako dziewięciolatek związał się z harcerstwem. W 1937 r. wstąpił do 49. Kolejowej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Łowiczu. Podczas kampanii wrześniowej został członkiem Pogotowia Harcerskiego. Zaangażował się w pomoc potrzebującym, uczestniczył w akcjach zwiadowczych i zbrojnych. Od maca 1943 r. do stycznia 1945 r. pełnił służbę w Szarych Szeregach hufca „Łoza”, działając w ruchu oporu w grupie „Zawiszaków” i przyjmując pseudonim „Ignac”. 8 marca 1945 r. wziął udział w brawurowej akcji odbicia z więzienia NKWD i UB przy ul. Kurkowej w Łowiczu podharcmistrza Zbigniewa Fereta ps. „Cyfra” oraz innych uwięzionych.

Po wojnie wstąpił do Wyższego Seminarium Metropolitalnego w Warszawie, zaś święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r. W pierwszych latach kapłaństwa zajmował się głównie młodzieżą szkolną i akademicką. W 1967 r. utworzył przy parafii Nawrócenia św. Pawła w WarszawieDuszpasterstwo Akademickie „Arka” – dziś jedno z największych w Polsce. Podejmował liczne inicjatywy duszpasterskie o charakterze turystycznym. W 1972 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powołał go na proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Warszawie – Wesołej. Funkcję tę pełnił przez 31 lat – do 10 czerwca 2003 r. Dzięki jego staraniom rozbudowano kościół, a wnętrza ozdobiono polichromiami prof. Jerzego Nowosielskiego, cenionego twórcy sztuki sakralnej. Z inicjatywy księdza Wysockiego w Wesołej wybudowano również Dom Rekolekcyjny dla 150 osób wraz z kaplicą ozdobioną także polichromiami. W 1989 r. powołał Fundację „Gniazdo Rodzinne”, której dziełem jest Dom Seniorawraz z ośrodkiem rehabilitacji i fizykoterapii. Innym ważnym dokonaniem księdza Stefana było stworzenie w Wesołej Ośrodka Edukacji Informatycznej oraz biblioteki liczącej ok. 16 tys. woluminów.

Ksiądz Stefan przez lata pełnił różne funkcje zarówno kościelne, jak i społeczne. W 1987 r. został mianowany dziekanem Dekanatu Warszawa Rembertów. 24 grudnia 1992 r. z rąk biskupa Kazimierza Romaniuka otrzymał godność prałata i prepozyta Kapituły Kolegiaty Radzymińskiej.

Nigdy nie utracił osobistych związków z harcerstwem, choć usunięto go z organizacji, jako seminarzystę i osobę o odmiennych od ówczesnych poglądach ideowych. Dopiero po 50. latach, w 1999 r. uzyskał stopień harcmistrza. W 1980 r. powołano go na kapelana Szarych Szeregów. W 2002 r. został przewodniczącym Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a w 2004 r. członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2011 r. przekazał do Archiwum Akt Nowych w Warszawie dokumenty z 1943 r. sporządzone przez Polski Czerwony Krzyż w Katyniu, w tym tzw. Polskie Listy Katyńskie, które przechował ponad 30 lat.

Ksiądz Stefan przez całe swoje życie utrzymywał kontakt z rodzinnym miastem, działając m.in. w łowickim oddziale Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a także Kole Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących
w Łowiczu. Jako honorowy gość uroczystości upamiętniających odbicie więźniów w 1945 r. przemawiał do młodych ludzi ucząc ich patriotyzmu i miłości do Ojczyny. 

W 2004 r. przekazał Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu znaczą część swojego księgozbioru naukowego – blisko 6 tys. woluminów. Większość z nich do dziś służy czytelnikom biblioteki. W uznaniu zasług w 2006 r. Rada Miejska w Łowiczu przyznała księdzu Stefanowi Wysockiemu tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. Za różnorodną działalność został odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej (1984), Krzyżem Partyzanckim (1995), Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Pro Memoria (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). Uhonorowano go tytułami: Weterana Walk (1999), Zasłużonego dla Miasta Wesoła (2006), był również laureatem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (2007).

Ks. prałat Stefan Wysocki zmarł 7 maja 2017 r. w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w wieku 89 lat, w 63. roku kapłaństwa. Został pochowany na cmentarzu parafii Opatrzności Bożej w Wesołej.

Człowiek wielkich zasług, hojności i pokory.

Uchwałę w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu podjęła Rada Powiatu Łowickiego w dniu 26 października 2022 r. na wniosek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk popartego przez Zarząd Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu.

 

  • Na zdjęciu jest postać księdza Stefana Wysockiego
  • Na zdjęciu jest postać księdza Stefana Wysockiego

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu

Dane teleadresowe

Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 834-17-14-101
  • REGON: 750769895
  • Logo Starostwa Powiatowego
  • Logo Biblioteki Narodowej
  • Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  • Logo Instytutu Książki
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu